Hem

Stad och land                 minnet av natur

5 och 6 augusti 2022

Två dagar i augusti  fyllda av film, debatt, föreläsning och poesi. Vilken roll spelar minnet av naturen?

 

 

Filmfestivalen hålls i Långbans unika gruv och kulturby  i östra Värmland.

Foto: Lars Sjöqvist